Een sluitende administratie geeft rust en beperkt omzetderving

Volledige sub-administratie
U vindt tot in detail terug waaruit omzet of betalingen afkomstig zijn.
Vooruitbetalingen
xPlan levert u geld op door op een slimme manier met vooruitbetalingen om te gaan.
Verminder fouten
xPlan brengt rust in uw administratie en beperkt verlies van omzet.
  • xPlan beschikt over een volledige sub-administratie. Alle betalingen en omzet worden in xPlan verwerkt. U kunt tot op detailniveau terugzien waar de omzet en/ of betaling uit terug komt. En door de automatische verdeling van omzet uit arrangementen wordt veel werk bespaard. Ook abonnementsgelden worden in xPlan geautomatiseerd verwerkt. U kunt SEPA-bestanden aanmaken om de abonnementsgelden te incasseren en MT940 bestanden t.b.v. Storneringen verwerken.
  • Uw personeel kan diensten starten en opgeven met welk bedrag zij hun dienst starten. Aan het einde van hun dienst geeft men op wat in kas is en daarmee heeft u direct zicht op waar eventuele kasverschillen zitten. Doordat xPlan zo sluitend mogelijk is gemaakt, is er minder kans op fouten. En dat merkt u aan de rust in administratie en minder omzetderving.